صفحه اصلي > امور دانشجويي > امور تربيت‌بدني > آرشيو > نهمین المپیاد ورزشي دانشجویان پسر > قوانین و مقررات فني مسابقات > قوانین و مقررات فنی مسابقات دو و میدانی 
درباره ما|ارتباط با ما|نقشه سايت
پنج شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٣
صفحه اصلي امور دانشجويي آرشيو خبري
زيربخش‌هاي معاونت
رهنمود رهبري
رهنمودهاي مقام معظم رهبري
در حوزه تربيت‌بدني

ورزش در اصل يك حرفه نيست،
ورزش يك شأن از شئون زندگي است،
مثل غذا خوردن.
كلام امام
دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید؛ و همه درسها هم خوانده بشود، همه درس‌ها هم برای خدا خوانده بشود.
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
سايت‌هاي ويژه
لينك‌هاي ويژه

قوانين و مقررات فني مسابقات

دو و میدانی

نهمين المپياد فرهنگي، ورزشي دانشجويان پسر

دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور

 

 

تاريخ وزمان برگزاري

§   مسابقات طي دوروز درتاريخ 7و8 مردادماه1389دردونوبت صبح وبعدازظهربرگزارمي شود.  

§   جلسه فني مسابقات روز پنجشنبه مورخ 7/5/89 ساعت9صبح درمحل ستادمسابقات.

 

مكان برگزاري

§   مجموعه ورزشي آزادي ،پيست دووميداني باپوشش تارتان (واقع در بلوارشهيدبهشتي).

 

قوانين ومقررات فني

§   هرتيم متشكل ازحداكثر10ورزشكار(تيم هاي برتر مسابقات دوره قبل شامل دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز،مشهدوكرمانشاه با12ورزشكار)يك مربي ويك سرپرست مي باشد.

§   مسابقات در16ماده به شرح ذيل انجام مي گردد:

*    100 متر،200متر،400متر،800 متر،1500متر،5000 متر

*    110 مترمانع،400مترمانع

*    پرش طول،پرش سه گام،پرش ارتفاع   

*    پرتاب وزنه،پرتاب ديسك،پرتاب نيزه

*    100×4امدادي،400×4امدادي

§   هردانشگاه مي توانددرهرماده2شركت كننده داشته باشد..

§   هرشركت كننده مي توانددر3ماده اعم ازانفرادي وامدادي شركت نمايد.                                             

§   مسابقات طبق قوانين ومقررات انجمن بين المللي فدراسيون هاي دووميداني(IAAF)برگزار مي شود.

§   فهرست اسامي ونحوه شركت افراددرموادمختلف(برگ ارنج)بايستي توسط سرپرست ومربي تيم تنظيم و درجلسه فني به مسئول دبيرخانه مسابقات ارائه شود.

§   ماده 100متربصورت مقدماتي وبقيه مواددوهابصورت نهايي برگزار ميگردد.

§   دردوهاي امدادي هرتيم ميتواندعلاوه بر4نفراصلي يك نفرنيز بعنوان ذخيره اعلام نمايد.

 

حدنصاب انتخابي پرش ها

§   ارتفاع شروع مسابقه پرش ارتفاع50/1متروهردورافزايش5 سانتي مترخواهدبود.

 

نحوه توزيع مدال ومحاسبه امتيازات

§   به مقام هاي اول تاسوم هرماده حكم قهرماني ومدال اهداء مي شود.

§   به تيم هاي اول تاسوم براساس مجموع امتيازات جام قهرماني اهداء مي گردد.

§   به نفرات اول تاششم هرماده به ترتيب 1،2،3،4،5،7 امتيازتعلق خواهدگرفت.

 

اعتراضات          

§   اعتراض بايدبه صورت كتبي وحداكثرتا30دقيقه پس از اعلان نتيجه مسابقه توسط سرپرست تيم به انضمام مبلغ 200،000ريال وجه نقد به كميته فني تسليم شود.

§    

درصورت نيازبه كسب اطلاعات بيشترباشماره تلفن همراه (09126202415)دبيرانجمن تماس حاصل فرمائيد.

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

امورتربيت بدني- انجمن دووميداني

برنامه مسابقات دووميداني

 نهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان پسر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

«7و8 مرداد ماه1389-كرمانشاه،مجموعه ورزشي آزادي»

 

 

 

 

 

 

 

روزاول

 

روزدوم

پنجشنبه 7/5/89

 

جمعه 8/5/89

 

 

 

 

 

 

 

رديف

ساعت

ماده

 

رديف

ساعت

ماده

 

09:00

جلسه فني مسابقات  دووميداني درمحل ستادبرگزاري المپياد

 

201

09:00

پرش سه گام نهايي

 

202

09:00

400مترنهايي

 

203

09:00

پرتاب نيزه نهايي

 

204

09:30

100مترمقدماتي

 

 

 

 

 

 

 

101

18:00

پرش طول نهايي

 

205

18:00

پرش ارتفاع نهايي

102

18:00

400مانع نهايي

 

206

18:00

 110مانع نهايي

103

18:00

پرتاب ديسك نهايي

 

207

18:00

پرتاب وزنه نهايي

104

18:30

200مترنهايي

 

208

18:30

100مترنهايي

105

19:00

800مترنهايي

 

209

18:45

1500مترنهايي

106

19:30

 4×100

 

210

19:15

4×400

107

20:00

5000مترنهايي

 

 

 

 

 

اخبار

كليه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت دانشجويي و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مي‌باشد. d.finfo@behdasht.gov.ir