نمایش همه
 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۰۲ ۱۱:۴۴

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۵۵ ۱۴۰۰-۰۱-۲۲ ۰۸:۲۶

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یک تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه 152 ۱۳۹۹-۱۲-۰۲ ۰۸:۵۲

  صدوپنجاه‌ودومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۸:۵۲

  صدوپنجاهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ دی تا اول بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 148 ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۰

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ آذر تا ۲ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • شماره 146 خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۹-۱۱ ۱۱:۲۷

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۴۵ ۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۰:۰۸

  صدوچهل‌وپنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 143 ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۱۰:۳۶

  صدوچهل‌و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۸ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه جدید ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۲:۳۶

  صدوچهل‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ تا ۱۹ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 141 ۱۳۹۹-۰۷-۱۲ ۰۸:۰۳

  صدوچهل‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 139 ۱۳۹۹-۰۶-۱۰ ۱۱:۱۳

  صدوسی‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ مردادماه تا پنجم شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 137.png ۱۳۹۹-۰۵-۱۹ ۱۱:۱۶

  صد و سی‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی‌و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۷ تا ۱۵ مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۰۸:۱۳

  دهمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  دهمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و "وحیدرضا غضنفری" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۴

  نهمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  نهمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۹) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و "رقیه عزتی" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا شماره 125 ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۸:۴۳

  صد و بیست و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی پنجم تا بیست و پنجم دی‌ماه منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۰۸:۱۹

  هفتمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  هفتمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۷) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۰-۰۴ ۱۰:۲۴

  ششمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  ششمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۶) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۰۹-۳۰ ۰۸:۰۲

  صد و بیست و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم تا بیست و چهارم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۱۳:۱۰

  پنجمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  پنجمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۵) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • عکس رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۲:۳۳

  چهارمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  چهارمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۴) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • رادیو مفدا ۱۳۹۸-۰۹-۱۲ ۱۴:۰۳

  رادیو مفدا همدان تقدیم می کند/ تصنیف

  رادیو مفدا همدان تصنیف همایون شجریان (خسرو شیرین) را تقدیم می نماید.

 • خبرنامه مفدا ۱۲۲ ۱۳۹۸-۰۹-۰۹ ۰۷:۵۴

  صد و بیست‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم آبان‌ماه تا ششم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۹-۰۲ ۰۸:۰۰

  سومیــــــــــــن شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  سومیــــــــــــن فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۲) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صدا گذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" عضو مفدا همدان منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۸-۲۸ ۰۸:۵۵

  دومیــــــــــــن شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  دومیــــــــــــن فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۲) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد " و صدا گذاری و تدوین "سیدمصطفی موسوی همایون" عضو سرویس چند رسانه‌ای مفدا منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۸-۲۷ ۱۰:۱۶

  اولین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان، اولین فایل صوتی اخبار این معاونت را در قالب پادکست و با عنوان رادیو مفدا (۱) منتشر کرد.

 • خبر 121 ۱۳۹۸-۰۸-۰۸ ۲۲:۳۲

  صد و بیست‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوازده مهرماه تا ششم آبان‌ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • هفته نامه ۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۰۹:۴۶

  صد و بیستمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیستمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سی و یکم شهریور ماه تا دهم مهر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 119 ۱۳۹۸-۰۷-۰۲ ۰۷:۵۷

  صد و نوزدهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و نوزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم تا سی و یکم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • هجدهمین خبرنامه مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۹:۴۶

  هجدهمین خبرنامه "مفدا همــــــــــدان" منتشر شد

  روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان با انتشار هجدهمین خبرنامه "مفدا همدان"، اخبار این حوزه را در قالب فایل الکترونیکی منتشر کرد.

 • خبرنامه شماره 118 ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۱۱:۱۶

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست و سوم مرداد ماه تا دوازدهم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.