نمایش همه
  • ۲۷ آذر  روز وحدت حوزه و دانشگاه ۱۳۹۹-۰۹-۲۷ ۰۹:۵۵

    فرهنگی

    ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه

    وحدت حوزه و دانشگاه

    وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی وحدت در هدف. هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه‌ پیشاهنگ، جامعه الگو، ملت شاهد - ملتی که مردم دنیا با نگاه به او جرئت پیدا کنند، تا فکر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عمل شان پیاده کنند - حرکت نمایند.