چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲

دکتر سید عابدین حسینی آهنگری خبر داد؛

«کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی» ستاد، مناطق و دانشگاه‌ها تشکیل شد

دکتر حسینی

مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تشکیل و فعالیت « کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی در سه سطح، گفت: این شوراها با هدف کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی بر اساس مسائل و نیازهای بومی و منطقه‌ای، توسعه مدیریت دانش و خلق بستر حفظ و اشتراک تجارب در سه سطح «ستاد وزارت بهداشت، مناطق جغرافیایی و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» تشکیل شده است.

دکتر سید عابدین حسینی آهنگری در گفت وگو با خبرنگار مفدا با اعلام این خبر، ضمن تشریح دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت سه کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی «ستاد وزارت بهداشت»، «مناطق» و« دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی» اظهار کرد: دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت این سه کارگروه مشورتی، در نشست شورای مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در آذر ماه امسال از سوی دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت و رئیس کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

حسینی به نحوه فعالیت، اختیارات و وظایف کارگروه مشورتی ستاد اشاره کرد و گفت: جلسه‌های کارگروه مشورتی ستاد که بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در زمنیه امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح وزارت بهداشت است، هر شش ماه یک بار در محل این وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص ترکیبی کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد گفت: بر اساس دستورالعمل و  آیین‌نامه‌های مربوطه ، دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به عنوان «رئیس کارگروه مشورتی ستاد»  و دیگر مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی نظیر مدیرکل فرهنگی، مدیر کل دانشجویی، رئیس مرکز قرآن و عترت، رئیس شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و مدیر روابط عمومی و مدیر برنامه‌ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی به اعضای کارگروه مشورتی ستاد را تشکیل می‌دهند. البته رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز به علت ماهیت وظایف صندوق رفاه که ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان است نیز به عضویت کارگروه ستادی شورای امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در آمده است.

حسینی به دیگر اعضای کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی که مسؤولیت دبیری کلان مناطق جغرافیایی را بر عهده دارند به عضویت کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد وزارت بهداشت در آمده‌اند.

« اعلام خط مشی فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی به کارگروه‌های مشورتی مناطق و دانشگاه‌ها» ، از وظایف کارگروه مشورتی ستاد است

حسینی به وظایف کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد اشاره کرد و گفت: راهبری، حمایت و نظارت بر برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی و دانشجویی در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله وظایف اصلی این کارگروه به شمار می‌رود.

جلسه‌های کارگروه مشورتی ستاد که بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در زمنیه امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح وزارت بهداشت است، هر شش ماه یک بار درمحل این وزارتخانه به صورت حضوری یا مجازی برگزار می‌شود.

این مقام مسؤول، « اعلام خط‌ومشی فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی به کارگروه‌های مشورتی مناطق و دانشگاه‌ها» ، «زمینه‌سازی برای مشارکت نظام‌مند دانشگاه‌های علوم پزشکی در تصمیم‌سازی‌ها و واگذاری ماموریت‌های راهبردی به مناطق و دانشگاه‌ها» ، « بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دانشی و تجربی دانشگاهیان» و نیز«انسجام راهبردی میان کارگروه‌های مشورتی مناطق و ایجاد هماهنگی میان واحدهای ستادی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی» را  از دیگر وظایف کارگروه مشورتی ستادی ذکر کرد.

او همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه مدیریت دانش میان ستاد، مناطق و دانشگاه‌های علوم پزشکی را از دیگر وظایف کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستاد وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف مهم این کارگروه، « تشکیل دبیرخانه مرکزی و هماهنگی میان واحدهای تخصصی ستادی تحت پوشش» است.

وظیفه مهم دبیرخانه کارگروه مشورتی ستاد،« بررسی پیشنهادها و برنامه‌های ارائه شده توسط کارگروه مشورتی مناطق» است

این مقام مسؤول همچنین به تشریح وظایف دبیرخانه کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستادی وزارت بهداشت پرداخت و گفت: « ارائه محورهای پیشنهادی برای ارسال ایده‌ها و پیشنهادات از سوی مناطق و دانشگاه‌ها»، «بررسی و بهره‌برداری از ایده‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های ارائه شده از سوی کارگروه مشورتی مناطق » و نیز «ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک برای ثبت مشخصات کارگروه‌های ستادی، منطقه‌ای و دانشگاهی جهت تسهیل ارتباط‌های میان کارگروه‌ها»  از دیگر وظایف این دبیرخانه است.

مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، « برگزاری جلسه‌های کارگروه مشورتی ستاد» ، « پیگیری مصوبه‌های کارگروه و تهیه گزارش‌های مربوطه»  و نیز «ارسال مکاتبه‌ها و ارتباط با سایر کارگروه‌ها»  را از دیگر وظایف دبیرخانه کارگروه مشورتی ستاد عنوان کرد و گفت: «جمع آوری، تحلیل و پایش عملکرد کارگروه‌های تابعه»  و «ارائه سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی از ایده‌های برتر و الگوسازی برای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی»  از دیگر وظایف این دبیرخانه می‌باشد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی در سه سطح «ستاد وزارت بهداشت»، « 10 منطقه جغرافیایی» و« دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی» اشاره کرد و گفت: متناظر با  کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی ستادی، کارگروه‌های مشابهی در سطح مناطق و دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌شوند که هر کدام نقش مربوط به خود را ایفا خواهند کرد.

وی همچنین به  اختیارات و وظایف کارگروه مشورتی مناطق ده‌گانه اشاره کرد و گفت: کارگروه‌های مشورتی مناطق، با صدور ابلاغ معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت برای معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها سرگروه مناطق با عنوان « رئیس کارگروه مشورتی منطقه» برای مدت یکسال تشکیل می‌شود. ضمن اینکه جلسه‌های کارگروه مشورتی مناطق به صورت منظم و مستمر هر سه ماه یک بار، در محل یا مدیریت دانشگاه‌های میزبان( سرگروه‌های مناطق) به صورت حضوری یا مجازی تشکیل می‌شود.

برپایی نشست‌های منطقه‌ای برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانشی و تجربی اعضای کارگروه‌های دانشگاه‌های مناطق از وظایف کارگروه مشورتی مناطق است

این مقام مسؤول در تشریح وظایف کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی مناطق گفت: « برپایی نشست‌های منطقه‌ای برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های دانشی و تجربی اعضای کارگروه‌های دانشکده‌ها و دانشگاه‌های منطقه» ، «پیگیری ماموریت‌های واگذار شده به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های منطقه»  و نیز « تبادل تجربیات میان این دانشگاه‌ها و اشتراک الگوهای موفق در دانشگاه‌های عضو منطقه» ، از جمله وظایف کارگروه مشورتی منطاق ده‌گانه محسوب می‌شود.

حسینی گفت: «تمهید و حمایت لازم برای ثبت، تحلیل و پایش عملکردکارگروه‌های تابعه و ارسال برنامه‌های برتر به کارگروه مشورتی ستاد» ، « تشویق، ترغیب و حمایت از کارگروه‌های تابعه به ایده‌پردازی وخلاقیت در فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی»، « تشکیل دبیرخانه کارگروه مشورتی منطقه و انسجام میان کارگروه‌های دانشگاهی در سطح منطقه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عملیاتی محول شده از سوی کارگروه مشورتی ستاد»  از دیگر وظایف کارگروه مشورتی مناطق ده‌گانه به شمار می‌رود.

مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین به اختیارات و وظایف کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره و افزود: کارگروه‌های مشورتی دانشگاه‌های علوم پزشکی با صدور ابلاغ از سوی رئیس کارگروه مشورتی ستاد، برای معاون فرهنگی و دانشجویی هر دانشگاه با عنوان « رئیس کارگروه مشورتی دانشگاه برای مدت یکسال تشکیل می‌شود.

حسینی افزود: معاونان فرهنگی و دانشجویی هر دانشکده یا دانشگاه علوم پزشکی بعد از دریافت ابلاغ، علاوه بر عنوان رئیس کارگروه مشورتی دانشگاه یا دانشکده مربوطه. به عنوان عضو دانشگاهی کارگروه مشورتی منطقه مربوطه نیز فعالیت خواهند داشت.

مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: جلسات کارگروه مشورتی امور فرهنگی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی به صورت منظم و مستمر هر دو ماه یک مرتبه صورت حضوری یا مجازی با راهبری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تشکیل می‌شود و یکی از اعضای مهم آن معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس کارگروه مشورتی دانشگاه یا دانشکده مربوطه است. همچنین مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، نمایندگاه نهادهای دانشجویی، نماینده دانشجویان نخبه و نماینده اعضای هیأت علمی از دیگر اعضای  کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

یادآور می‌شود، «کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی» با هدف کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی بر اساس مسائل و نیازهای بومی و منطقه‌ای، توسعه مدیریت دانش و خلق بستر حفظ و اشتراک تجارب در سه سطح ستاد، مناطق جغرافیایی و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تشکیل شده است.

در ذیل دستورالعمل این کارگروه قابل دسترس است

 دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت «کارگروه مشورتی امور فرهنگی و دانشجویی» ستاد، مناطق و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور