چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵

وبینار کشوری نسخه خوانی در آزمایشگاه های بالینی و معرفی انواع آزمایش و تفسیر آنها

وبینار کشوری

وبینار کشوری نسخه خوانی در آزمایشگاه های بالینی و معرفی انواع آزمایش و تفسیر آنها، ۲۷  اسفند ۱۳۹۹ برگزار می شود.

وبینار کشوری نسخه خوانی در آزمایشگاه های بالینی و معرفی انواع آزمایش و تفسیر آنها با برنامه ریزی انجمن علمی علومآزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می شود.

مدرس این وبینار دکتر نایب علی رضوانی ،عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس آزمایشگاه رفرانس کرمانشاه ، معتبر ترین و بزرگ ترین آزمایشگاه رفرانس غرب کشور، می باشد.

محور های وبینار به شرح زیر می باشد:

کاربرد هر تست با توجه به درخواست پزشک

نام مخفف های آزمایشگاهی

نرمال رنج های هر تست

استاندارد های نمونه گیری

شرایط نمونه گیری و نگهداری نمونه ها

تداخل های آزمایشگاهی

این وبینار چهارشنبه ۲۷  اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۴ الی ۱۷ و  به همراه ارائه گواهی معتبر برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در وبینار ، از طریق لینک زیر فرم ثبت نامی را تکمیل نمایند :

https://docs.google.com/forms/d/

لازم به ذکر است ،  هزینه ثبت نام ٢٠ هزار تومان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به med_lab_kums@ مراجعه نمایید.

خبرنگار:فاطمه زیندینی