دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره دهم

کلیپ / اخبار ۶۰ ثانیه‌ای صنفی _ رفاهی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - شماره اول

به همت سرویس صنفی رفاهی مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دهمین شماره از کلیپ‌های اخبار ۶٠ ثانیه‌ای این سرویس تولید شد.

نریشن: ایمان دوستخواه

تدوینگر: ملیحه زحمتی