جشنواره فناوری و ادبی

کل اخبار:1

  • اشکرف ۱۳۹۹-۱۲-۰۵ ۱۴:۲۷

    ارسال بیش از ۲۰۰ اثر به بخش "ادبی و فناوری" جشنواره ملی قرآن و عترت

    پایان داوری بخش "ادبی" جشنواره ملی قرآن و عترت

    دبیر بخش‌های "هنری، ادبی و فناوری" سی‌وپنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور گفت: بیش از ۲۰۰ اثر در بخش‌های "فناوری و ادبی" سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که داوری بخش "ادبی" امروز ۵ اسفندماه انجام و داوری بخش "فناوری" تا ۱۰ اسفندماه جاری ادامه خواهد داشت.